Privacyverklaring

Tennis- en Padelschool HHTDL respecteert de privacy van haar leden, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Voor volledige transpirantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en in gebruik genomen met betrekking tot de verwerking van deze gegevens

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Artikel 1 – wettelijke bepalingen 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens : Tennis- en Padelschool HHTDL, gevestigd te Steenmaatsdijk 2, 8425 SJ Langedijke. KVK nummer: 86051288.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Tennis- en Padelschool HHTDL.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

  • Naam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bankrekeningnummer
  • Geboortedatum / leeftijd
  • KNLTB gegevens

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoongegevens worden verwerkt voor:

  • Onze ledenadministratie

 Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een met wachtwoord beveiligd document.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 12 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor contact opnemen met Tennis- en Padelschool HHTDL via info@hhtdl.nl

Artikel 6 – Bewaartermijn gegevens

De door Tennis- en Padelschool HHTDL opgeslagen gegevens worden bewaard zolang u een lespakket hebt lopen via HHTDL. Bij opzegging van uw pakket worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Artikel 7 – Contact

Voor verzoeken, vragen of meer informatie kunt u zich richten tot  Tennis- en Padelschool HHTDL via info@hhtdl.nl.