Lesreglement

Lesreglement HHTDL

1. Tijdens officiële feestdagen wordt er geen tennisles gegeven. Gedurende de zomervakantie en kerstvakantie wordt er geen tennisles gegeven. TENZIJ er ingehaald moet worden, dan kunnen deze vakanties daarvoor worden gebruikt.

2. Ziekte, blessures e.d. geven geen recht op restitutie van het lesgeld. In overleg zal er gekeken worden naar mogelijkheden om bijvoorbeeld op een ander moment de lessen geheel/gedeeltelijk in te halen. (In overleg zullen wij alle opties bespreken met u)

3. Tennis- en Padelschool HHTDL is niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel die tijdens een training ontstaat bij de lesser.

4. Tennis- en Padelschool HHTDL is verantwoordelijk voor de indeling van de lessen.

5. Tennis- en Padelschool HHTDL is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan eigendommen van cursisten.

6. Wanneer de groepsgrootte, waar men zich voor opgeeft, niet gerealiseerd kan worden zal het bedrag worden aangepast aan het aantal deelnemers in de betreffende groep.

7. Om deel te nemen aan de tennistraining is het lidmaatschap van de desbetreffende club/vereniging verplicht. (tenzij er sprake is van proeflessen)

8. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet beslist Tennis- en Padelschool HHTDL. Hierbij wordt er gestreefd naar een aanvaardbare oplossing voor beide partijen.

9. De leerling kan de trainingen niet overdragen aan derden.

10. Bij het uitvallen van de lessen door weersomstandigheden of onbespeelbare banen wordt er als volgt ingehaald:

  • Het weekend (zaterdag of zondag) kan worden gebruikt om lessen in te halen.
  • Basisschoolvakanties kunnen worden gebruikt om lessen in te halen.

Tennis- en Padelschool HHTDL streeft ernaar om alle lessen wanneer mogelijk gewoon aan te bieden. Bij ziekte van de leraar wordt de training altijd ingehaald of er wordt vervanging geregeld.