Lesreglement

Lesreglement HHTDL

1. Tijdens officiële feestdagen wordt er geen tennisles gegeven. Gedurende de zomervakantie en kerstvakantie wordt er geen tennisles gegeven. TENZIJ er ingehaald moet worden, dan kunnen deze vakanties daarvoor worden gebruikt.

2. Ziekte, blessures e.d. geven geen recht op restitutie van het lesgeld. In overleg zal er gekeken worden naar mogelijkheden om bijvoorbeeld op een ander moment de lessen geheel/gedeeltelijk in te halen. (In overleg zullen wij alle opties bespreken met u)

3. Wanneer eenmaal aangemeld voor een lesperiode, dient deze helemaal betaald te worden. Bij maandelijkse betaling dient ook het gehele bedrag betaald te worden tot het eind van het seizoen.

4. Wanneer een cursist zich definitief afmeldt voor een cursusblok wordt geen lesgeld gerestitueerd. Wel kan de cursist in overleg en met goedvinden van HHTDL voor het resterende gedeelte een vervanger inschakelen. In dat geval regelen cursist en vervanger onderling de kosten.

5. Tennis- en Padelschool HHTDL is niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel die tijdens een training ontstaat bij de lesser.

6. Tennis- en Padelschool HHTDL is verantwoordelijk voor de indeling van de lessen.

7. Tennis- en Padelschool HHTDL is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan eigendommen van cursisten.

8. Wanneer de groepsgrootte, waar men zich voor opgeeft, niet gerealiseerd kan worden zal het bedrag worden aangepast aan het aantal deelnemers in de betreffende groep, of de lesduur zal worden ingekort. Hierover beslist Tennis- en Padelschool HHTDL. Mocht de groep gedurende het seizoen weer worden aangevuld dan zal dit aangepast worden.

9. Om deel te nemen aan de tennistraining is het lidmaatschap van de desbetreffende club/vereniging verplicht. (tenzij er sprake is van proeflessen)

10. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet beslist Tennis- en Padelschool HHTDL. Hierbij wordt er gestreefd naar een aanvaardbare oplossing voor beide partijen.

11. De leerling kan de trainingen niet overdragen aan derden.

12. De eerste les die niet door kan gaan wegens weersomstandigheden of onbespeelbare banen, zal komen te vervallen. De 2e en daarop volgende lessen worden er als volgt ingehaald:

  • Het weekend (zaterdag of zondag) kan worden gebruikt om lessen in te halen.
  • Basisschoolvakanties kunnen worden gebruikt om lessen in te halen.

Tennis- en Padelschool HHTDL streeft ernaar om alle lessen wanneer mogelijk gewoon aan te bieden. Bij ziekte van de leraar wordt de training altijd ingehaald of er wordt vervanging geregeld.